2022 metų Kovo 11-osios bėgimas

2022-03-11

 
I. Tikslai ir uždaviniai 
 
1.1.Paminėti  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. 
1.2.Skatinti visuomenę sportuoti 
1.3.Išaiškinti pajėgiausius bėgikus įvairiose distancijose. 
 
II. Renginio organizatorių atsakomybė ir pareigos 
 
2.1.Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kompaniją, siekiant populiarinti bėgimą ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių. 
2.2.Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius. 
2.3.Apriboti ar sustabdyti eismą gatvėse, kuriose vyks bėgimas ir su juo susiję renginiai. 
  
III. Bėgimo vieta ir laikas 
 
3.1.  Renginio data – 2022 m. kovo 11 d. 
3.2. Starto ir finišo vieta: Prie Gargždų kultūros centro (Klaipėdos g. 15) 
3.3. Dalyvių numerių atsiėmimas  nuo 9.00 val. iki 9.30 val. 
3.4. Dalyviai startuos tokia tvarka: I-III grupės –10.00 val., IV-V grupės – 10.30 val. 
 
IV. Dalyviai, dalyvavimo sąlygos 
 
4.1.Varžybose gali dalyvauti visi norintys (nebūtina bėgti, galima ir eiti), užsiregistravę ir pasitikrinę sveikatą. 
4.2. Dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes: 
        I grupė – mergaitės ir berniukai (gimę 2009 m. ir vėliau); bėga 1 ratą (1.3 km)  
       II grupė – merginos ir vaikinai (gimę 2007-2008 m.); bėga 2 ratus (2.6 km) 
      III grupė – merginos ir vaikinai (gimę 2005-2006 m.); bėga 2 ratus (2.6 km) 
     IV grupė – moterys ir vyrai, (gimę 2004 m. ir vyresni), bėga 3 ratus (3.9 km) 
      V grupė – moterys ir vyrai, be amžiaus apribojimų, bėga 11 ratų (14.3 km) 
4.3.Visi dalyviai registruojasi  interneto svetainėje https://timingapp.lt/. Numerius registruoti dalyviai galės atsiimti bėgimo dieną prie sekretoriato stalelio nuo 9.00 iki 9.30 val. Kilus neaiškumams dėl registracijos kreiptis: Jolanta Beržinskienė tel. 865078706, el.p.  jola1212@gmail.com. 
4.4.Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime ir po jo susijusią (su įvairiais sveikatos sutrikimais) riziką. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad yra pasitikrinęs savo sveikatos būklę, susipažino su bėgimo nuostatais ir su jais sutinka. Organizatoriai neatsako už bėgimo metu patirtas traumas. Už nepilnamečius asmenis, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai, mokytojai arba treneriai. 
4.5. 11 ratų – bėgimo distancijose dalyvių amžius neribojamas ir gali dalyvauti visi norintys. 
4.6.Dalyviai turi turėti tinkamą bėgimui sportinę aprangą, avalynę. 
4.7.Gautus numerius tvirtinti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomojoje vietoje. 
4.8.Registruotis į bet kurią bėgimo rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai neužskaitomi. 
4.9.Renginio metu trasoje negalima: lydėti dviračiais, riedučiais ar kt. priemonėmis. Stengtis nenukrypti nuo trasos (sankryžose bus nukreipimo gairelės). 
 
 
V. DALYVIŲ STARTINIS  MOKESTIS 
 
5.1. I-III grupės dalyviai ir pensininkai- nemokamai 
5.2. IV  grupės dalyviai – 3 eurai 
5.3. V grupės dalyviai – 5 eurai 
5.4. Dalyvio mokestis sumokamas atsiimant bėgimo numerį. 
5.5 Renginio metu surinktos lėšos bus skirtos socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams, jų poreikių tenkinimui ir gyvenimo sąlygų gerinimui. 
 
VI. Apdovanojimai 
 
 6.1. I-III grupių bėgimo dalyviai užėmę I–III vietas apdovanojami saldžiais prizais, taurėmis ir medaliais.  
 6.2. III-IV grupės bėgimo nugalėtojai ir prizininkai - daiktiniais prizais, taurėmis, medaliais. 
6.3. IV grupės dalyviai (vyrai ir moterys atskirai) pagerinę 2020 metų bėgimo trasos rekordą papildomai gaus 50 eurų piniginį prizą. 
 
 
VII. Bėgimo trasa 
7.1. Dalyviai renkasi prie Gargždų kultūros centro (Klaipėdos g. 15). Startas - prie Gargždų Kultūros centro (Klaipėdos g. 15 prie pėsčiųjų perėjos). Po starto bėgikai bėgs Klaipėdos gatve iki  Klaipėdos ir J. Janonio gatvių sankirtos, kur prie šviesoforo suks į dešinę, į J.Janonio gatvę. J. Janonio gatve bėgs iki J. Janonio ir Žemaitės gatvių sankirtos, kurioje suks į dešinę. Žemaitės gatve bėgs tiesiai iki Kvietinių gatvės. Žemaitės ir Kvietinių gatvių sankirtoje suks į dešinę ir bėgs tiesiai pro savivaldybę iki Klaipėdos gatvės. Sankryžoje suks į dešinę ir bėgs tiesiai iki vietos, kur buvo duodamas startas. Vieno rato ilgis - 1 kilometras 300 metrų. 
 
VIII. Kitos sąlygos 
 
8.1. Kiekvienas dalyvis registruodamasis į bėgimą patvirtina, kad sutinka jog renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą video medžiagą gali savo nuožiūra ir be atskiro dalyvių sutikimo naudoti reklamos ir rinkodaros tikslais. 
 
IX. Kontaktai 
 
9.1.Organizatorius: Klaipėdos rajono BĮ sporto centras (P. Cvirkos g. 14-1, Gargždai) tel. 455290, mob. +37060864333. Dalyvių registracija: Jolanta Beržinskienė tel. +37065078706, el. p. jola1212@gmail.com