Bėgimas laisvės gynėjų dienai – sausio 13-jai - paminėti

2023-01-12

TRADICINIO BĖGIMO LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI – SAUSIO 13-JAI - PAMINĖTI NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Tradicinio bėgimo laisvės gynėjų dienai – sausio 13-jai - paminėti nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Tradicinio bėgimo laisvės gynėjų dienai – sausio 13-jai – paminėti (toliau – Bėgimas) tikslus, uždavinius, organizatorius, dalyvius, laimėtojų nustatymo ir apdovanojimo tvarką bei atsakomybę.
 2. Bėgimas rengiamas klaipėdiečių – sausio 13 d. Laisvės gynėjų ir Klaipėdos miesto savivaldybės iniciatyva.
 3. Bėgimą organizuoja BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla, Klaipėdos miesto sportininkų namai (toliau – LAM).
 4. Informacija apie Bėgimą skelbiama interneto tinklapiuose www.klaipedoslam.lt ir https://timingapp.lt/

TIKSLAI IR UŽDAVINIA

 1. Bėgimo tikslai ir uždaviniai:
  • Paminėti Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ją;
  • Pagerbti Laisvės gynėjus mūsų miesto ir krašto žmones;
  • Išaiškinti pajėgiausius bėgimo dalyvius.

BĖGIMO VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

 1. Bėgimas vykdomas 2023 m. sausio 12 d. (ketvirtadienį) Klaipėdoje.
 2. Bėgimo dalyviai gali pasirinkti šias distancijas:
  • Pagrindinė distancija – 8 km. Startas 20:00 nuo Girulių televizijos bokšto ir bėgama pažymėta trasa dviračių takeliu, ties Vasaros koncertų estrada įsukama į Liepojos gatvę, toliau – H. Manto gatve iki Liepų gatvės, įsukama į Liepų gatvę ir finišuojama ties Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (Liepų g. 11) pagrindiniu įėjimu.
  • Trumpo nuotolio distancija – 3 km. Startas apie 20:20. Moksleiviai, senjorai ar kiti, kuriems pagrindinis nuotolis per ilgas, gali rinktis trumpesnę distanciją ir startuoti prie Vasaros estrados, prabėgus pagrindinei bėgikų grupei.
 3. Bėgimo dalyviai į starto vietą Giruliuose bus vežami užsakytu autobusu, kuris nuo 18:30 lauks prie Klaipėdos miesto savivaldybės (Liepų g. 11). Autobusas išvyksta į Girulius 19:00.
 4. Laiko limitas 1:20 Nuo 21:20 val. bus atidarytos miesto gatvės. Netilpę į laiko limitą bėgimo dalyviai privalo palikti trasą ir savarankiškai pasiekti finišą netrukdant automobilių, dviratininkų ir pėsčiųjų eismui.
 5. Bėgimo nugalėtojų apdovanojimas numatytas finiše apie 21:00 val.
 6. Renginio organizatoriai pasilieka sau teisę keisti renginio programą ir/arba daryti neesminius šių nuostatų pakeitimus atsižvelgdami į užsiregistravusių dalyvių skaičių arba kitas svarbias priežastis.

BĖGIMO DALYVIAI

 1. Bėgime kviečiami dalyvauti visi sporto mėgėjai, pasitikrinę sveikatą.
 2. Rungtyniaujama vyrų ir moterų grupėse atskirai, dalyvių amžius neribojamas
 3. Asmenys iki 18 metų atsiimdami starto numerį turi pateikti laisvos formos pažymą, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo Bėgime ir/arba viso Bėgimo metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.
 4. Išankstinė dalyvių registracija vykdoma tinklalapyje https://timingapp.lt/
 5. Bėgimo dalyvių registracija nemokama, visiems užsiregistravusiems dalyviams bus išduodami starto numeriai:
  • 8 km distancijos bėgikams - į starto vietą vežančiame autobuse bei starto vietoje Giruliuose prie Televizijos bokšto nuo 19:30 iki 19:55;
  • 3 km distancijos bėgikams - starto vietoje Vasaros estradoje nuo 19:30 iki 20:10.
 6. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
 7. Starto numeris turi būti pritvirtintas ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 1. Bėgimo dalyviai 8 km distancijoje, vyrų ir moterų grupėse, užėmę 1 – 6 vietas apdovanojami taurėmis ir atminimo dovanėlėmis.
 2. Bėgimo dalyviai 3 km distancijoje, vyrų ir moterų grupėse, užėmę 1 – 3 vietas apdovanojami taurėmis ir atminimo dovanėlėmis.
 3. Pirmieji 400 finišavusių bėgimo dalyvių, nepriklausomai nuo įveiktos trasos, apdovanojami atminimo medaliais.
 4. Vyriausias ir jauniausias bėgimo dalyvis apdovanojami atminimo dovanėlėmis.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visi dalyviai Bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu Bėgime susijusią riziką (taip pat ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) bei įsipareigoja dėl to nereikšti Bėgimo organizatoriams jokių pretenzijų.
 2. Bėgimo organizatoriai nėra atsakingi už Bėgime dalyvaujančių asmenų fizinę, psichinę būklę ir sveikatos sutrikimus, įvykusius varžybų metu ar po jų.
 3. Bėgimo dalyviams rekomenduojama dėvėti šviesą atspindinčias liemenes arba turėti atšvaitus.
 4. Renginyje bus fotografuojama ir filmuojama, todėl renginio dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar žiniasklaidos priemonėse.