Nidos pusės maratono bėgimas 2024

2024-09-28

24-ojo Tarptautinio Nidos pusės maratono bėgimo ir Lietuvos pusės maratono bėgimo čempionato nuostatai

 

BENDROJI DALIS

  VšĮ Kuršių Legendos kartu su Neringos miesto savivaldybe, Lietuvos Lengvosios Atletikos Federacija, VšĮ Klaipėdos lengvosios atletikos akademija ir Klaipėdos bėgikų sporto klubas „Maratonas“ 2024 m. rugsėjo 28 d. organizuoja ir vykdo 24-ą Nidos pusės maratono bėgimą.
  Lietuvos pusės maratono bėgimo čempionatas vykdomas pagal LLAF nuostatus.


BENDROJI DALIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  1. Skatinti visuomenę sportuoti ir domėtis sporto renginiais;
  2. Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje;
  3. Skatinti fizinį aktyvumą, bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą;
  4. Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžiaus grupių bėgikus;
  5. Pratęsti turizmo sezoną Neringoje.


NUOTOLIAI

  6. Renginio metu dalyviai galės varžytis šiose distancijose:

  • Nidos pusės maratono bėgimas – 21,098 km;
  • 5 km YIT bėgimas;
  • 2 km vaikų bėgimas
  • 0,5 km vaikų bėgimas
  • 0,21 km vaikų bėgimas


VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

  7. 10:00 val. – 0.210 km (startas prie kavinės „Sakutis“,Naglių g.14 A, dalyviai privalo atvykti į starto vietą iki 9:50 val.).
  8. 10:10 val. - 0,5 km (startas prieš Neringos savivaldybę, dalyviai privalo atvykti į starto vietą iki 10:00 val.).
  9. 10:20 val. - 2 km (startas prieš Neringos savivaldybę, dalyviai privalo atvykti į starto vietą iki 10:10 val.).
  10. 11:00 val. – 21.098 km Nidos pusės maratono bėgimas (startas prie kavinės „Sakutis“, Naglių g.14 A, dalyviai privalo atvykti į starto vietą iki 10:50 val.).
  11. 13:00 val. – 5 km YIT bėgimas (startas Nidoje prie katalikų bažnyčios, Taikos g.17, dalyviai privalo atvykti į starto vietą iki 12:50 val.).
  12. Tikslus starto laikas ir vieta gali būti tikslinami.


LAIKO LIMITAS

  13. Pusės maratono bėgimas – 3 val. 30 min.
  14. 5 km bėgimas – 1 val. 30 min.
  15. Varžybų dieną 14.30 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas.15.00 val. bus atidarytos miesto gatvės.


DALYVIAI

  16. Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su varžybų nuostatais bei tai patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę,  bei įsipareigoja dėl to nereikšti bėgimo organizatoriams jokių pretenzijų.
  17. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
  18. Kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas ir filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
  19. Visi Lietuvos piliečiai dalyvaujantys Nidos pusės maratono bėgime – 21,098 m. distancijoje yra įtraukiami į Lietuvos lengvosios atletikos federacijos organizuojamą Lietuvos pusės maratono čempionato įskaitą ir gauna LLAF licenciją. Dalyviai sutinka, kad LLAF atsakingai tvarkytų asmens duomenis, susijusius su LLAF licencija. Dalyviai savo rezultatus galės matyti lengvoji.lt ir WA (Pasaulinės lengvosios atletikos) svetainėse.
  20. Nidos pusės maratono bėgimo rungtyje gali dalyvauti asmenys nuo 18 metų. Nidos pusės maratono bėgimo dalyvių amžiaus grupės:

VYRAI (V) MOTERYS (M) GIMIMO METAI
V19 M19 2005 – 2006
V20 M20 1985 – 2004
V40 M40 1980 – 1984
V45 M45 1975 – 1979
V50 M50 1970 – 1974
V55 M55 1965 – 1969
V60 M60 1960 – 1964
V65 M65 1955 – 1959
V70 M70 1954 ir vyresni (-ės)
  • 5 km. bėgimas amžiaus grupių neturi.
  • Vaikų bėgimo amžiaus grupės ( dalyvauja vaikai ir jaunuoliai iki 18 metų)
  • 2 km: 2007-2008 – M+V; 2009-2010 – M+V; 2011-2012 – M+V;
  • 0,5 km: 2013-2015 ir 2016-2018 – M+V.
  • 0,21 km: 2019 ir jaunesni – M+V

  21. Nepilnamečiai visų distancijų bėgimų dalyviai numerių atsiėmimo metu privalo turėti atspausdintą bei vieno iš tėvų arba globėjų pasirašytą sutikimą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai arba treneriai.
  22. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas
  23. pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
  24. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui.


SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

  25. Registruotis į bet kurią bėgimo distanciją galima tik savo vardu. Savo dalyvio numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
  26. Dalyvis gali keisti registracijos metu pasirinktą distanciją , distancijos keitimo mokestis – 10 Eur. Keičiant distanciją taip pat turi būti sumokamas skirtumas tarp  sumokėtos sumos ir pasirinktos distancijos registracijos mokesčio keitimo dieną. Dalyvis gali keisti savo klaidingai nurodytą informaciją registracijos metu (vardą, pavardę, klubo / komandos pavadinimą ar bet kurią kitą informaciją) Registracijos anketos informacijos keitimo mokestis – 5 Eur. Keitimai vykdomi iki rugsėjo 25 d. 18val.
  27. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu bekime42@gmail.com, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą ir pageidaujamus pakeisti duomenis.


  Įmonės rekvizitai:

  Pavedimams:

  VšĮ Kuršių Legendos
  Juridinio asmens kodas: 302814716
  Naglių g. 3-4, Neringa
  Pavedimams:
  IBAN: LT377300010132243952
  Swedbank AB, Banko kodas 73000
  SWIFT-BIC: HABALT22


  28. Renginyje draudžiama dalyvauti asmenims, kuriems patvirtintas Covid-19 ar turintiems arba turėjusiems sąlytį su sergančiais Covid-19, taip pat turintiems temperatūros, jaučiantiems dusulį ar skausmą krūtinėje ramybės būsenoje.
  29. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
  30. Draudžiama varžybų trasoje bėgti be aiškiai matomoje vietoje pritvirtinto dalyvio numerio. Dalyviai, kurie bėga be numerio, bus diskvalifikuojami.
  31. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
  32. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
  33. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti ar bėgti su bet kokiais gyvūnais. Šio draudimo nesilaikantys dalyviai bus diskvalifikuojami .
  34. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi pritvirtinti dalyvio numerį su laiko matavimo elektronine mikroschema ant marškinėlių. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
  35. Elektroninės mikroschemos vienkartinės, po renginio jų grąžinti nereikia.
  36. Varžybų dalyviams nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
  37. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 100 Eur mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas, LLAF atstovas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nebus svarstomos.


SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

  38. Pusės maratono trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinami vanduo, vaisiai. Maitinimo ir gaivinimo punktai bus įrengti vidutiniškai kas 5 km.
  39. Pusės maratono trasoje dalyviams bus pastatyti biotualetai.


PASLAUGOS DALYVIAMS

  40. Renginio dieną dalyviai savo daiktus galės palikti saugykloje. Daiktai turi būti sudėti į užsegamą arba užrišamą sportinį krepšį.

  41. Renginio dalyvių susirinkimo vietose bus pastatyti biotualetai.

APDOVANOJIMAI

  42. Lietuvos pusės maratono bėgimo čempionato 1-3 vietų laimėtojai: moteris ir vyras (tik Lietuvos piliečiai) apdovanojami LLAF medaliais ir diplomais.
  43. Nidos pusės maratono bėgimo 1-3 vietų laimėtojai: moterys ir vyrai apdovanojami taurėmis, 1-6 vietų laimėtojai: moterys ir vyrai – piniginiais prizais.
  44. Nidos pusės maratono bėgimo pirmų vietų nugalėtojai (moteris ir vyras) sekančių metų bėgimo metu, nesvarbu kokioje trasoje bėgtų – kiekvienas gauna dvivietį kambarį dviem parom nemokamai.( Kambariai skirti tik nugalėtojams )
  45. Nidos pusės maratono bėgimo 1-3 vietų laimėtojai visose amžiaus grupėse moterys ir vyrai apdovanojami prizais.
  46. Visiems pusės maratono bėgimo dalyviams – sertifikatai.
  47. 5 km. bėgimo 1-3 vietų laimėtojai: moterys ir vyrai – prizais.
  48. 2 km, 0,5 km, - . amžiaus grupių 1-3 vietos laimėtojai apdovanojami diplomais ir prizais.
  49. 0,21 km – visi dalyviai įveikę distanciją savarankiškai apdovanojami proginiais suvenyrais.
  50. Neringos greičiausi bėgikai: vyras ir moteris prabėgę pusės maratono distanciją apdovanojami- taurė ir prizas.
  51. Jauniausias ir vyriausias dalyviai apdovanojami prizais.
  52. Masiškiausiai dalyvavusiam kolektyvui pusės maratono bėgime ir 5 Km bėgime– taurė.
  53. Visiems finišavusiems – proginiai suvenyrai!

DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

  54. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
  55. Gavus nemokamą registraciją iš įmonės, partnerio ar kitos trečiosios šalies, registracijos mokestis negrąžinamas.
  56. Registracijos mokesčiai:

  04.01-07.31 08.01-08.31 09.01-09.23
Pusė maratono 20 eur 25 eur 30 eur
5 km 15 eur 20 eur 25 eur
2 km 10 eur 10 eur 10 eur
0,5 km 10 eur 10 eur 10 eur
0,21 km 10 eur 10 eur 10 eur


DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

  57. Dalyviai gali registruotis interneto puslapyje https://timingapp.lt iki rugsėjo 23 dienos 24.00 val..
  58. Dalyvis laikomas užsiregistravusiu, kai apmoka registraciją per Paysera sistemą.
  59. Rugsėjo 27 d. nuo 18:00 iki 22:00 val. registracija ir numerių išdavimas bus vykdomas Bendruomenės namuose. (Prie Nidos pašto) Kopų g.2/ Taikos g.17

  09.27 d. registracijos mokestis
Pusė maratono 40 eur
5 km 30 eur
2 km 15 eur
0,5 km 15 eur
0,21 km 15 eur


  60. Rugsėjo 28 d. registracija nevykdoma, tik numerių išdavimas Bendruomenės namuose. (Prie Nidos pašto) Kopų g.2/ Taikos g.17.
  61. Pusės maratono bėgimo numeriai išduodami nuo 8:00 iki 10:30 val.
  62. 2 km, 0,5 km, 0,21 km bėgimo numeriai išduodami nuo 8:00 iki 9:30 val.
  63. 5 Km bėgimo numeriai išduodami nuo 8:00 iki 11:00 val.
  64. Atsiimti kito dalyvio numerį galima tik pateikus dalyvio, už kurį paimamas numeris, asmens dokumento kopiją.


Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų taisykles ir trasą.