Uždarų patalpų olimpinės mylios bėgimas

2021-11-13

UŽDARŲ PATALPŲ OLIMPINĖS MYLIOS BĖGIMO NUOSTATAI

Šie nuostatai nustato uždarų patalpų olimpinės mylios bėgimo organizatorius, tikslus, dalyvius, laimėtojų nustatymo ir apdovanojimo tvarką bei atsakomybę

BĖGIMO ORGANIZATORIAI

Bėgimą organizuoja LTOK vakarų Lietuvos taryba – atsakinga už nugalėtojų apdovanojimą bei kitų tiesiogiai su Bėgimo organizavimu susijusių funkcijų vykdymą
BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla - atsakinga už varžybų vietos paruošimą, medicininį aptarnavimą
Bėgikų klubas „Klaipėdos maratonas“ – atsakingas už dalyvių registravimą, teisėjų brigadų komplektavimą

INFORMAVIMAS

Informacija apie bėgimą skelbiama interneto tinklapyje www.klaipedoslam.lt Dalyvių registracija https://timingapp.lt
Papildoma informacija info@klaipedoslam.lt

BĖGIMO TIKSLAI

Propaguoti olimpinius principus ir vertybes: solidarumą, gyvenimą pagrįstą džiaugsmu dėl įdėtų pastangų Populiarinti bėgimo sportą, skatinti šeimas sportuoti kartu, nustatyti pajėgiausius bėgimo dalyvius

DATA

2021 m. lapkričio 13 d. (šeštadienis)
Bėgimo pradžia 11:00
Išankstinė registracija 2021-10-20 – 2021-11-12 00:00

VIETA

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos maniežas, Taikos pr. 54.

DALYVIAI

Bėgimo mėgėjai ir profesionalai, pasitikrinę sveikatą ir užsiregistravę pagal šių nuostatų reikalavimus
Rungtyniaujama vyrų ir moterų grupėse atskirai, dalyvių amžius neribojamas
Estafetės komandą sudaro 4 šeimos nariai – du suaugę asmenys (18 ir vyresni, tame trape ne mažiau kaip viena moteris), du vaikai iki 16 metų

DISTANCIJA

Bėgama Lietuviškos olimpinės mylios (1988 metrų) distancija
- Šeimų estafetė – 3x500 ir 1x488
- Moterų olimpinės mylios bėgimas - Vyrų olimpinės mylios bėgimas

PROGRAMA

Renginio atidarymas 11:00 – 11:10
Šeimų estafetės startai nuo 11:15 - 11:50
Moterų olimpinės mylios bėgimo startai 12:00 12:30 Vyrų olimpinės mylios bėgimo startai 12:30 – 13:00 Apdovanojimas 13:00

APDOVANOJIMAI

Šeimų estafetės 1-3 vietų nugalėtojai apdovanojami komandinėmis taurėmis ir atminimo dovanėlėmis
Moterų olimpinės mylios bėgimo 1 vietos laimėtoja apdovanojama 200 erų piniginiu prizu II vietos laimėtoja apdovanojama 50 eurų piniginiu prizu
III vietos laimėtoja apdovanojama 50 eurų piniginiu prizu
Vyrų olimpinės mylios bėgimo 1 vietos laimėtojas apdovanojamas 200 erų piniginiu prizu II vietos laimėtojas apdovanojamas 50 eurų piniginiu prizu
III vietos laimėtojas apdovanojamas 50 eurų piniginiu prizu

PAPILDOMA INFORMACIJA

Visi dalyviai Bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu Bėgime susijusią riziką (taip pat ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) bei įsipareigoja dėl to nereikšti Bėgimo organizatoriams jokių pretenzijų.
Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
Renginyje bus fotografuojama ir filmuojama, todėl renginio dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.